Lees verder

Op ons Kindcentrum werken we aan een brede vorming: we vinden het belangrijk dat er een goed evenwicht wordt gevonden tussen leervakken, creatieve vakken en sociale vorming, zodat uw kind
  • vertrouwen heeft in zichzelf en in de ander,
  • respect en belangstelling heeft voor de ander en voor de omgeving,
  • verantwoordelijkheid draagt en eigenaarschap ontwikkelt.
We streven er naar, dat wanneer uw kind na ongeveer acht jaar de basisschool verlaat, zij of hij een goede aansluiting heeft met het voortgezet onderwijs, stevig in het leven staat en goed met anderen kan omgaan. Op onze school wordt de basis gelegd om later als volwassene volwaardig mee te kunnen doen in de Nederlandse samenleving. Kennis is hiervoor belangrijk. Niet alleen kennis van taal en rekenen, maar ook van cultuur, wetenschap, de wereld en onze democratische normen en waarden. Natuurlijk kan de school dat niet alleen. Wij doen dat graag samen met ouders, verzorgers en partners vanuit het onderwijs, de wijk en jeugdzorg.

Leerkracht aan het woord

Wereldwijzer is een school die niet stil staat. We zijn kritisch op ons werk en samen kijken we steeds hoe het nog beter kan.