Schooltijden

Wij werken met een continurooster.

Schooltijden

Wij werken met een continurooster.
Schooltijden:
Voor alle groepen gelden dezelfde schooltijden: 
ELKE DAG 08.45 - 14.15 uur
 

Aanvang school:
De school begint voor alle groepen om kwart voor negen. Tien minuten voor tijd gaan de deuren open. De kleuters gaan door de kleuteringang naar binnen, de groepen 3 t/m 8 gaan door de hoofdingang.
 

Leerkracht aan het woord

Wereldwijzer is een school die niet stil staat. We zijn kritisch op ons werk en samen kijken we steeds hoe het nog beter kan.