Samen van Start

Samen van Start

"Het mooiste dat je een kind kunt geven is Samen van Start"

Augustus 2022 zijn wij begonnen met het project Samen van Start. Peuters en kleuters hebben een eigen ruimte en een eigen juf, maar spelen en leren ook samen.
Het team Samen van Start bestaat uit: pedagogisch medewerkers, kleuterleerkrachten, onderwijsassistenten, een medewerker van de bibliotheek Hoorn, een buurtmoeder en een ouderbegeleider. En niet te vergeten u als ouder.

Wij stimuleren de ontwikkeling van uw kind door te werken met thema's die aansluiten bij de belevingswereld van zowel peuters als kleuters. Ieder kind werkt op zijn of haar eigen niveau. Zo kan een driejarige peuter meespelen in de kleutergroep en een kleuter kan aansluiten bij de activiteiten in de peutergroep. Op deze manier creëren we een doorgaande leerlijn van peuter naar kleuter.

U kunt met de ouderbegeleider in gesprek over alles wat met u en uw kind te maken heeft. Wij willen u als ouder zoveel mogelijk bij onze school betrekken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze ouderbegeleider Bianca Visser:
telefoonnummer 06-57144394
of het algemene nummer van school 0229-242765

Leerkracht aan het woord

Wereldwijzer is een school die niet stil staat. We zijn kritisch op ons werk en samen kijken we steeds hoe het nog beter kan.