Muziekles op school

Wereldwijzer is blij met vakleerkracht Muziek!

Muziekles op school

Wereldwijzer is blij met vakleerkracht Muziek!
Alle groepen krijgen elke week les van onze vakdocent Paula Schoenmaker. In de groepen 1 t/m 4 geeft zij algemene muzikale vorming. Lekker zingen, muziekbegrippen leren, ritmes ervaren, instrumenten leren kennen, enz.
In de groepen 5 t/m 8 geeft Paula instrumentale muzikale vorming. In 4 jaar tijd mogen de leerlingen 7 verschillende instrumenten leren bespelen!

Leerkracht aan het woord

Wereldwijzer is een school die niet stil staat. We zijn kritisch op ons werk en samen kijken we steeds hoe het nog beter kan.