Kwaliteit & resultaten

Kwaliteit en resultaten

Wereldwijzer werkt cyclisch aan de verbetering van de onderwijskwaliteit.
Dit doen wij aan de hand van een gesprekkencyclus en de inzet van Werken Met Kwaliteit.
Daarnaast werkt onze school met De Vreedzame school en SCOL op sociaal-emotioneel gebied.
 

Kwaliteit basisonderwijs

Goed basisonderwijs begint met goede leerkrachten en goede lesstof. Wij investeren in de kwaliteit van het team. Leraren en schoolleider houden hun kennis op peil. Er wordt geld en tijd vrijgemaakt voor scholing en professionalisering. Ook investeren wij in moderne methodes en methodieken die bijdragen aan de kwaliteit van ons onderwijs. 
 

Bewaken kwaliteit onderwijs

Om de kwaliteit van ons onderwijs in kaart te brengen en te bewaken, werken wij met WMK (Werken met Kwaliteitskaarten). Het WMK kent een aantal vragenlijsten, deze worden door leerkrachten, directie, intern begeleiders of ouders ingevuld.
 

Leeropbrengsten


 Scholen op de kaart
 


Sociale opbrengsten

Om de sociale opbrengsten (welbevinden) in kaart te brengen, werken wij met De Vreedzame school en  SCOL.  SCOL biedt vragenlijsten aan op sociaal emotioneel gebied. Deze worden tot en met groep 5 door de leerkrachten ingevuld, vanaf groep 6 ook door de leerlingen zelf. Hierdoor ontstaat een goed beeld van een groep. Samen met de intern begeleider wordt een beleid en aanpak voor een groep opgesteld.
 

Leerkracht aan het woord

Wereldwijzer is een school die niet stil staat. We zijn kritisch op ons werk en samen kijken we steeds hoe het nog beter kan.