Vrijwillige activiteitenbijdrage

Vrijwillige activiteitenbijdrage

Vrijwillige activiteitenbijdrage
 
De activiteitenbijdrage is voor een school heel erg belangrijk. Dit bedrag kan eventueel in termijnen worden betaald. Hierbij een overzicht van waar de ouderbijdrage aan wordt besteed:
  • Sinterklaas (de personen, de kleding, de versiering, de klassencadeaus, de versnaperingen).
  • Kerst (de versiering en versnaperingen).
  • Aankleding van de school bij andere activiteiten, zoals schoolthema.
  • Eten en drinken bij verschillende (sport)activiteiten.
  • Extra materialen voor de klassen.
  • Afscheidsfeest van groep 8.
  • Daarnaast wordt er regelmatig door de school teruggevallen op de reserves van de ouderbijdrage voor bijvoorbeeld excursies en afsluiting van projecten.

Leerkracht aan het woord

Wereldwijzer is een school die niet stil staat. We zijn kritisch op ons werk en samen kijken we steeds hoe het nog beter kan.