Logopedie op school

Logopedie op school
Logopediste Suzanne ter Smitten is sinds een aantal jaren verbonden aan ons kindcentrum. Zij werkt bij ons  voornamelijk met de jongste kinderen. Door samen met Suzanne te spelen in de verschillende hoeken, krijgen ze veel rijke taal aanbod. Ze worden gestimuleerd met elkaar te praten en horen hoe ze mooie zinnen kunnen maken. In de themahoek komen alle belangrijke themawoorden aan bod en worden ze uitgedaagd om nieuwe woorden te gebruiken. 

Soms hebben kinderen een bepaalde periode wat meer logopedische ondersteuning nodig. Dit wordt in overleg met ouders op school aangeboden. Voor langere trajecten verwijzen wij u door naar een logopedische praktijk in de buurt. 

Meer algemene informatie over logopedie kunt u vinden in deze folder.

Leerkracht aan het woord

Wereldwijzer is een school die niet stil staat. We zijn kritisch op ons werk en samen kijken we steeds hoe het nog beter kan.