Beleid, time out, schorsing en verwijdering

Beleid, time out, schorsing en verwijdering

Beleid time-out, schorsing en verwijdering
 
Er kunnen zich situaties rond een leerling voordoen die vragen om verregaande maatregelen. In het beleidsdocument staat beschreven op welke wijze binnen stichting Talent de besluitvorming inzake (tijdelijk) schorsing verloopt. U leest het hier.

Leerkracht aan het woord

Wereldwijzer is een school die niet stil staat. We zijn kritisch op ons werk en samen kijken we steeds hoe het nog beter kan.